Zaštita podataka

Hvala vam na interesovanju za našu kompaniju. Zaštita podataka je posebno visok prioritet za Wolter E-Marketing GmbH i zaštitu vaših ličnih podataka shvatamo vrlo ozbiljno. Sa vašim ličnim podacima postupamo poverljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

Naša web stranica se obično može koristiti bez pružanja ličnih podataka. Ukoliko se lični podaci (npr. ime, adresa ili adresa e-pošte) prikupljaju na našoj web stranici, to se uvek čini na dobrovoljnoj osnovi koliko je to moguće. Ovi podaci neće biti prosleđeni trećim licima bez vašeg izričitog pristanka. Međutim, ako subjekt podataka želi da koristi posebne usluge naše kompanije putem naše web stranice, možda će biti potrebno obraditi lične podatke.

Ako je obrada ličnih podataka neophodna i ne postoji pravna osnova za takvu obradu, obično dobijamo saglasnost dotične osobe. Obrada ličnih podataka, na primer imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja dotične osobe, uvek se vrši u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i u skladu sa propisima o zaštiti podataka koji se odnose na državu i  koji se primenjuju na Wolter E-Marketing GmbH

Želeli bismo da istaknemo da prenos podataka putem Interneta (npr. pri komunikaciji putem e-pošte) može imati sigurnosne praznine. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Ime i kontakt podaci osobe odgovorne za obradu i službenika za zaštitu podataka kompanije

Ove informacije o zaštiti podataka odnose se na obradu podataka od strane: Odgovorni: Wolter E-Marketing GmbH
Upravni direktor: Nedeljko Volter
E-pošta: info@v-em.com
Web lokacija: https://w-em.com
Telefon: + 49 711 894660-0
Faks: +49 711 894660-99

Identifikacioni broj poreza na promet: DE304605866

Sudski registar: Mesni sud u Munchenu Privredni registarski broj: HRB 222672

Svaka zainteresovana osoba može se u bilo koje vreme direktno obratiti našem službeniku za zaštitu podataka sa bilo kakvim pitanjima ili sugestijama u vezi sa zaštitom podataka.

Prikupljanje i skladištenje ličnih podataka, kao i vrsta i svrha njihove upotrebe

Prilikom posete web lokaciji

Kada posetite našu web lokaciju https://w-em.com , pregledač koji se koristi na vašem uređaju automatski šalje informacije serveru na našoj web stranici. Ove informacije se privremeno čuvaju u takozvanoj datoteci dnevnika. Sledeće informacije se snimaju bez ikakvih radnji sa vaše strane i čuvaju se sve dok se automatski ne izbrišu: IP adresa računara koji šalje zahtev,

 • Datum i vreme pristupa,
 • Naziv i URL datoteke kojoj se pristupa,
 • Web lokacija sa koje je ostvaren pristup (URL upućivača),
 • Upotrebljeni pregledači, ako je primenljivo, operativni sistem računara, kao i naziv vašeg provajdera pristupa.

Pomenute podatke ćemo obrađivati u sledeće svrhe:

 • Obezbeđivanje nesmetane veze sa web lokacijom,
 • Obezbeđivanje udobnog korišćenja naše web stranice,
 • Procena bezbednosti i stabilnosti sistema, kao i
 • u dalje administrativne svrhe.

Pravni osnov za obradu podataka je član 6 stav 1 S. 1 lit. f GDPR-a. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha prikupljanja podataka. Ni pod kojim uslovima ne koristimo prikupljene podatke u svrhu donošenja zaključaka o vama lično. Osim toga, koristimo kolačiće i usluge analize kada posetite našu veb stranicu. Detaljnija objašnjenja ćete pronaći u odeljcima 9 i 10 ove deklaracije o zaštiti podataka.

Prenos podataka

Ne vrši se prenos vaših ličnih podataka trećim stranama u svrhe koje nisu navedene u nastavku. Vaše lične podatke prosleđujemo trećim licima samo ako:

 • Dali ste izričit pristanak u skladu sa članom 6 stav 1 S. 1 lit. GDPR,
 • U slučaju da postoji zakonska obaveza otkrivanja podataka u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1. lit. c GDPR-a, kao i
 • Ovo je zakonski dozvoljeno i zahteva se prema članu 6 stav 1 S. 1 lit. b GDPR-a za obradu ugovornih odnosa sa vama.
Dodatne funkcije i ponude na našoj Web stranici
 1. Osim čisto informativne upotrebe naše web stranice, nudimo i razne usluge koje možete koristiti ako ste zainteresovani. Da biste to uradili, obično morate da date dodatne lične podatke koje koristimo za pružanje odgovarajuće usluge i za koje se primenjuju gore pomenuti principi obrade podataka.
 2. Ponekad koristimo spoljne dobavljače usluga za obradu vaših podataka. Mi smo ih pažljivo odabrali i naručili, pridržavamo se naših uputstava i redovno ih proveravamo.
 3. Nadalje, možemo proslijediti vaše lične podatke trećim stranama ako nudimo ugovore ili slične usluge zajedno sa partnerima. Više informacija o tome ćete dobiti kada date svoje lične podatke ili u opis ponude.
 4. Ako naši pružaoci usluga ili partneri imaju sedište u zemlji izvan Evropskog ekonomskog prostora (EGP), obavestićemo vas o posledicama ove činjenice u opisu ponude.
Prigovor ili opoziv protiv obrade vaših podataka
 1. Ako ste dali saglasnost za obradu vaših podataka, to možete opozvati u bilo kom trenutku. Takvo opozivanje utiče na dozvoljenost obrade vaših ličnih podataka nakon što ste nam ih dali.
 2. Ukoliko obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na uravnoteženju interesa, možete se usprotiviti obradi. Ovo je naročito slučaj ako obrada nije potrebna radi ispunjenja ugovora sa vama, koji opisujemo u sledećem opisu funkcija. Prilikom izražavanja takvog prigovora, molimo vas da objasnite razloge zašto ne bismo trebali obrađivati vaše lične podatke na isti način. U slučaju vašeg opravdanog prigovora, ispitaćemo situaciju i zaustaviti ili prilagoditi obradu podataka ili vam pokazati naše ubedljive razloge vredne zaštite, na osnovu kojih ćemo nastaviti obradu.
 3. Naravno, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka za potrebe oglašavanja i analize podataka. O prigovoru na oglašavanje možete nas obavestiti pod sledećim kontakt podacima: Wolter E-Marketing GmbH, Jakobstrasse 65, 70794 Filderstadt Generalni direktor: Nedeljko Volter E-pošta: info@w-em.com Web lokacija: w-em.com Telefon: + 49 711 894660-0
Korišćenje funkcija bloga

Na našem blogu možete davati javne komentare u kojima objavljujemo različite članke o temama vezanim za naše aktivnosti. Vaš komentar će biti objavljen uz post sa navedenim korisničkim imenom. Preporučujemo da umesto pravog imena koristite pseudonim. Potrebna je specifikacija korisničkog imena i adrese e-pošte, sve dodatne informacije su dobrovoljne. Ako ostavite komentar, nastavićemo sa čuvanjem vaše IP adrese, koju ćemo izbrisati nakon četiri nedelje. Skladištenje nam je neophodno kako bismo se mogli braniti od tužbi za odgovornost u slučajevima mogućeg objavljivanja ilegalnog sadržaja. Potrebna nam je vaša adresa e-pošte da bismo vas mogli kontaktirati ako se neko treće lice usprotivi vašem komentaru kao nezakonitom. Pravni osnov je član 6 stav 1 rečenica 1, tačka b i f GDPR. Komentari se ne proveravaju pre objavljivanja. Zadržavamo pravo da izbrišemo komentare ako se treće strane žale da su nezakoniti.

Newsletter
 1. Uz vaš pristanak, možete se pretplatiti na naš bilten, koji koristimo da vas informišemo o našim trenutnim ponudama. Oglašena roba i usluge su navedene u izjavi o pristanku.
 2. Za registraciju na naš bilten koristimo takozvanu proceduru dvostruke prijave. To znači da ćemo vam nakon registracije poslati e-poruku na navedenu adresu e-pošte u kojoj vas molimo da potvrdite da želite primati bilten. Ako ne potvrdite registraciju u roku od 48 sati, vaši podaci će biti blokirani i automatski izbrisani nakon mesec dana. Osim toga, čuvamo IP adrese koje koristite i vreme registracije i potvrde. Svrha postupka je da se dokaže vaša registracija i, ako je potrebno, razjasni svaka moguća zloupotreba vaših ličnih podataka.
 3. Jedine obavezne informacije za slanje biltena su vaša adresa e-pošte. Nakon potvrde, sačuvaćemo vašu adresu e-pošte u svrhu slanja biltena. Pravni osnov je član 6 stav 1, tačka 1 lit. GDPR.4
 4. U svakom trenutku možete opozvati pristanak na slanje biltena i odjaviti se sa njega. Opoziv možete proglasiti klikom na vezu koja se nalazi u svakoj e-poruci biltena, [koristeći ovaj obrazac na web stranici] e-poštom na adresu info@w-em.com  ili slanjem poruke na kontakt podatke navedene u otisak.
 5. Želimo da istaknemo da procenjujemo vaše ponašanje korisnika prilikom slanja biltena. Za ovu procenu, poslata e-pošta sadrži takozvane web svetionike ili piksele za praćenje, koji predstavljaju datoteke slika sa jednim pikselom koje se čuvaju na našoj web stranici. Radi evaluacije, povezujemo navedene podatke i web svetionike sa vašom adresom e-pošte i pojedinačnim ID-om. Linkovi primljeni u biltenu takođe sadrže ovaj ID. Na osnovu podataka dobijenih na ovaj način, kreiramo korisnički profil kako bismo bilten prilagodili vašim individualnim interesima. Snimamo kada čitate naše biltene, na koje veze kliknete u njima i iz toga zaključujete svoje lične interese. Povezujemo ove podatke sa vašim radnjama na našoj web stranici.
 6. Možete se usprotiviti ovom praćenju u bilo koje vrijeme klikom na zasebnu vezu koja se nalazi u svakoj e-poruci ili nas obavestite putem drugog kanala za kontakt. Podaci se čuvaju sve dok ste se pretplatili na bilten. Nakon što se odjavite, podatke čuvamo čisto statistički i anonimno.
Mogućnost kontakta putem Web lokacije

Zbog zakonskih propisa, web stranica Wolter E-Marketing GmbH sadrži informacije koje omogućavaju brzi elektronski kontakt sa našom kompanijom i direktnu komunikaciju sa nama, što je ujedno i opšta adresa za takozvanu elektronsku poštu (adresa e-pošte) koja uključuje . Ako nosilac podataka kontaktira osobu odgovornu za obradu putem e-pošte ili obrasca za kontakt, lični podaci koje prenosi pojedinac će se automatski sačuvati. Takvi lični podaci koje na dobrovoljnoj osnovi prenosi nosilac podataka licu odgovornom za obradu čuvaju se u svrhu obrade ili kontaktiranja nosioca podataka. Ovi lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima.

Kolačići

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. To su male datoteke koje vaš pretraživač automatski stvara i koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, pametni telefon itd.) kada posetite našu web stranicu. Kolačići ne nanose nikakvu štetu vašem uređaju i ne sadrže viruse, trojance ili drugi zlonamerni softver. Podaci se čuvaju u kolačiću što rezultira povezivanjem sa određenim uređajem koji se koristi. Međutim, to ne znači da smo odmah svesni vašeg identiteta. Korišćenje kolačića služi s jedne strane kako bi vam korišćenje naše ponude učinilo prijatnijim. Koristimo takozvane kolačiće sesije da bismo prepoznali da ste već posetili pojedine stranice na našoj web stranici. Oni se automatski brišu nakon napuštanja naše stranice. Osim toga, koristimo i privremene kolačiće za optimizaciju prilagođenosti korisnicima, koji se čuvaju na vašem krajnjem uređaju određeni vremenski period. Ako ponovo posetite našu web lokaciju da biste koristili naše usluge, automatski će se prepoznati da ste nas već posetili i koje ste unose i postavke uneli kako ne biste morali da ih ponovo unosite. S druge strane, kolačiće koristimo za statističko evidentiranje upotrebe naše web stranice i za vašu procenu radi optimizacije naše ponude (pogledajte odeljak 10). Ovi kolačići nam omogućavaju da automatski prepoznamo da ste nas već posetili kada ponovo posetite našu web lokaciju. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremenskog perioda. Podaci obrađeni kolačićima potrebni su u svrhe navedene radi zaštite naših legitimnih interesa i interesa trećih strana u skladu sa članom 6 stav 1 S. 1 lit.f GDPR. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, pregledač možete konfigurirati tako da se na vašem računaru ne pohranjuju kolačići ili da se uvek pojavi poruka prije stvaranja novog kolačića. Međutim, ako potpuno deaktivirate kolačiće, možda nećete moći da koristite sve funkcije naše web stranice.

Alati za analizu

Alati za praćenje

Dole navedene mere praćenja koje mi koristimo sprovode se na osnovu člana 6 stav 1 S. 1 lit. Koristeći mere praćenja, želimo da obezbedimo dizajn zasnovan na potrebama i stalnu optimizaciju naše web stranice. S druge strane, mi koristimo mere praćenja da statistički evidentiramo upotrebu naše web stranice i da je procenimo umesto vas radi optimizacije naše ponude. Ove interese treba smatrati legitimnim u smislu gore pomenute uredbe. Odgovarajuće svrhe obrade podataka i kategorije podataka mogu se pronaći u odgovarajućim alatima za praćenje.

Google analitika

Koristimo Google Analitics, uslugu web analize kompanije Google Inc. ( https://www.google.de/intl/de/about/ ) (1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD; u daljem tekstu „Google ”). U tom kontekstu, stvaraju se pseudonimizovani profili korišćenja i koriste kolačići (vidi odeljak 4). Podaci koje generiše kolačić o vašem korišćenju ove web stranice, kao što su

 • Vrsta / verzija pregledača,
 • Operativni sistem koji se koristi,
 • URL preporuke (prethodno posećena stranica),
 • Naziv hosta računara koji pristupa (IP adresa),
 • Vreme zahteva servera,

se prenose na Google server u SAD i tamo skladište. Podaci se koriste za procenu korišćenja web stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima web lokacije i za pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnostima web lokacije i upotrebom interneta za potrebe istraživanja tržišta i dizajna ove web stranice zasnovane na potrebama. Ove informacije se takođe mogu preneti trećim licima ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju ove podatke u naše ime. Ni pod kojim uslovima vaša IP adresa neće biti spojena sa drugim Google podacima. IP adrese su anonimne tako da dodeljivanje nije moguće (IP maskiranje). Instalaciju kolačića možete sprečiti postavljanjem odgovarajućeg softvera pregledača; želeli bismo, međutim, da istaknemo da se u ovom slučaju ne mogu sve funkcije ove web stranice koristiti u potpunosti. Takođe možete sprečiti prikupljanje podataka koje generiše kolačić, a koji se odnose na vaše korišćenje web lokacije (uključujući vašu IP adresu) i obradu ovih podataka od strane Google preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač ( https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) . Kao alternativa dodatku za pregledač, posebno za pregledače na mobilnim uređajima, takođe možete sprečiti Google analitiku da prikuplja podatke klikom na ovu vezu . Postavljen je kolačić za isključivanje koji sprečava buduće prikupljanje vaših podataka kada posetite ovu veb lokaciju. Kolačić za isključivanje važi samo u ovom pregledaču i samo za našu web stranicu i čuva se na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u ovom pregledaču, moraćete ponovo da postavite kolačić za isključivanje. Dodatne informacije o zaštiti podataka u vezi sa Google analitikom možete pronaći u pomoći za Google analitiku ( https://support.google.com/analitics/ansver/6004245?hl=de) .

Google Advords praćenje konverzija

Da bismo statistički evidentirali upotrebu naše web stranice i procenili je u svrhu optimizacije naše veb stranice za vas, koristimo i Google praćenje konverzija. Google Advords će postaviti kolačić (pogledajte odeljak 9) na vaš računar ako ste došli na našu veb stranicu putem Google oglasa. Ovi kolačići gube valjanost nakon 30 dana i ne koriste se za ličnu identifikaciju. Ako korisnik poseti određene stranice na web lokaciji korisnika Advords-a, a kolačić još nije istekao, Google i klijent mogu videti da je korisnik kliknuo na oglas i da je preusmeren na ovu stranicu. Svaki AdVords klijent dobija drugačiji kolačić. Kolačići se stoga ne mogu pratiti putem web stranica korisnika Advords-a. Podaci dobijeni pomoću kolačića za konverziju koriste se za generisanje statistike konverzije za AdVords klijente koji su se odlučili za praćenje konverzija. Korisnici Advords-a saznaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i preusmereni na stranicu sa oznakom za praćenje konverzija. Međutim, oni ne dobijaju nikakve informacije sa kojima se korisnici mogu lično identifikovati. Ako ne želite da učestvujete u procesu praćenja, takođe možete odbiti postavljanje kolačića potrebnog za to - na primer putem podešavanja pregledača koji generalno deaktivira automatsko podešavanje kolačića. Takođe možete deaktivirati kolačiće za praćenje konverzija postavljanjem pregledača tako da su kolačići sa domena „http://www.googleadservices.com/“ blokirani. Google -ove informacije o zaštiti podataka o praćenju konverzija možete pronaći ovde ( https://services.google.com/sitestats/de.html ) .

Google ponovno oglašavanje

Osoba odgovorna za obradu je integrisala Google usluge ponovnog marketinga na ovoj web lokaciji. Google ponovno oglašavanje je funkcija Google AdVords-a koja omogućava kompaniji da prikazuje oglase korisnicima interneta koji su prethodno bili na web lokaciji kompanije. Integracija Google ponovnog marketinga stoga omogućava kompaniji da kreira oglašavanje vezano za korisnike i da posledično prikazuje korisnike interneta relevantne oglase. Kompanija koja upravlja Google uslugama ponovnog marketinga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkvi, Mountain Viev, CA 94043-1351, USA. Svrha Google ponovnog marketinga je prikazivanje oglašavanja relevantnog za interese. Google ponovni marketing omogućava nam prikazivanje oglasa putem Google mreže za oglašavanje ili njihovo prikazivanje na drugim web stranicama prilagođenim individualnim potrebama i interesima korisnika interneta. Google Remarketing postavlja kolačić u sistem informacionih tehnologija dotične osobe. Šta su kolačići već je gore objašnjeno. Postavljanjem kolačića Google može prepoznati posetioce naše web stranice ako naknadno pristupe web lokacijama koje su takođe članovi Google mreže za oglašavanje. Svaki put kada se pristupi web lokaciji na kojoj je integrisana Google usluga ponovnog marketinga, internet pregledač ispitanika automatski se identifikuje sa Google-om. Kao deo ovog tehničkog procesa, Google stiče znanja o ličnim podacima, kao što su IP adresa ili ponašanje korisnika pri surfovanju, koje Google koristi, između ostalog, za prikazivanje oglašavanja relevantnog za interese. Kolačić se koristi za čuvanje ličnih podataka, kao što su web stranice koje je dotična osoba posetila. Svaki put kada posetite našu web stranicu, lični podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi dotična osoba, prenose se Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Google čuva ove lične podatke u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslediti ove lične podatke prikupljene kroz tehnički proces trećim stranama. Zainteresovana osoba može sprečiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je već prikazano gore, u bilo kom trenutku pomoću odgovarajućih postavki korišćenog Internet pregledača i na taj način trajno prigovoriti postavljanju kolačića. Takva postavka korišćenog internet pretraživača takođe bi sprečila Google da postavi kolačić u sistem informacione tehnologije dotične osobe. Osim toga, kolačić koji je već postavila Google analitika može se u bilo kom trenutku izbrisati putem Internet pregledača ili drugih softverskih programa. Subjekat podataka takođe ima mogućnost da se usprotivi Google-vom oglašavanju zasnovanom na interesovanjima. Da bi to učinila, dotična osoba mora pozvati vezu www.google.de/settings/ads  iz svakog internet pretraživača koji koristi i tamo izvršiti željena podešavanja. Dodatne informacije i primenljive Google -ove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći na www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Upotreba Hotjar-a

Naša web stranica koristi Hotjar, softver za analizu kompanije Hotjar Ltd .. Možete pristupiti web stranici hotjar putem http://www.hotjar.com. Kompanija je sa sedištem na 3 Lions Range-Bisazza 20-Sliema SLM 1640 na Malti. Softver nam omogućava da analiziramo ponašanje korisnika naših korisnika merenjem i procenom klikova, pokreta miša i slično na našoj veb stranici. Podaci koje prikupljaju kod za praćenje i kolačići prenose se na server Hotjar. Ove informacije su prvenstveno podaci vezani za uređaj, kao što su IP adresa vašeg uređaja i vaša adresa e-pošte sa vašim imenom i prezimenom, pod uslovom da ste nam dostavili te podatke. Zapisuju se i veličina ekrana vašeg uređaja, tip uređaja i informacije o pregledaču, poput vrste i verzije, vaš geografski položaj i željeni jezik. Tipični podaci datoteke evidencije, kao što su domen, posećene stranice i datum i vreme pristupa, takođe se beleže putem Hotjar-a. Softver koristi ove podatke za procenu i može koristiti druge usluge nezavisnih provajdera, poput Google analitike i drugih. Ovi provajderi usluga takođe mogu obraditi i sačuvati odgovarajuće korisničke podatke. Možete da koristite vezu https://www.hotjar.com/opt-out  da biste sprečili Hotjar da prikuplja i koristi vaše podatke.

HubSpot

Na ovoj web stranici koristimo HubSpot za naše marketinške aktivnosti na mreži. HubSpot je američka softverska kompanija sa podružnicom u Irskoj. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Vall Kuai, Dublin 1, Ireland, Telefon: +353 1 5187500. Ovo je integrisano softversko rešenje kojim pokrivamo različite aspekte našeg online marketinga. To uključuje: marketing putem e-pošte (bilteni i automatska pošta, npr. Radi preuzimanja), objavljivanje na društvenim medijima & Izveštavanje, izveštavanje (npr. Izvori saobraćaja, pristup itd. ...), upravljanje kontaktima (npr. Segmentacija korisnika & CRM), odredišne stranice i obrasci za kontakt. Naša usluga registracije omogućava posetiocima naše web stranice da saznaju više o našoj kompaniji, preuzmu sadržaj i pruže svoje kontakt podatke i druge demografske podatke. Ove informacije i sadržaj naše web stranice čuvaju se na serverima našeg softverskog partnera HubSpot. Pomoću njih možemo stupiti u kontakt sa posetiocima naše veb stranice i utvrditi koje usluge naše kompanije ih zanimaju. Svi podaci koje prikupljamo podležu ovoj politici privatnosti. Sve prikupljene podatke koristimo isključivo za optimizaciju marketinških mera. Da bismo poboljšali korisničko iskustvo na našoj web stranici, takođe koristimo uslugu ćaskanja uživo „Poruke“ sa HubSpota za slanje i primanje poruka na nekim podstranicama (ikona okruglog ćaskanja u donjem desnom uglu ekrana). Ako se ova funkcija odobri i koristi, sledeći podaci će se preneti na servere HubSpot:

 • Sadržaj svih poslatih i primljenih poruka ćaskanja
 • Informacije o kontekstu (npr. stranica na kojoj je ćaskanje korišćeno)
 • Opcionalno: adresa e-pošte korisnika (ako je korisnik dao putem funkcije ćaskanja)

Pravni osnov za korišćenje usluga Hubspota je član 6 I f GDPR - legitimni interes. Naš legitimni interes za korišćenje ove usluge je da optimizujemo marketinške mere i poboljšamo kvalitet usluge na web stranici. HubSpot je pod uslovima „EU - SAD Okviri za zaštitu privatnosti “i podleže Pravilu o zaštiti privatnosti TRUSTe -a, kao i„ U.S. - Okvir Švajcarske sigurne luke. Više informacija o HubSpot politici privatnosti » Više informacija sa HubSpot u vezi sa propisima EU o zaštiti podataka» Možete pronaći više informacija o kolačićima koje koristi HubSpot ovde & ovde »Ako uopšte ne želite da vas snima HubSpot , možete sprečiti skladištenje kolačića u bilo kom trenutku putem podešavanja pregledača ili koristiti sledeću vezu za isključivanje: Link za isključivanje Hubspot-a.

Dodaci za društvene mreže

Koristimo društvene dodatke sa društvenih mreža na našoj web stranici na osnovu člana 6. stav 1. rečenica 1 slovo f GDPR-a kako bismo našu kompaniju učinili poznatijom. Osnovna svrha oglašavanja treba se smatrati legitimnim interesom u smislu GDPR-a. Odgovornost za operacije usklađene sa zaštitom podataka garantuje odgovarajući provajder. Mi integrišemo ove dodatke takozvanom metodom dva klika kako bismo zaštitili posetioce naše web stranice na najbolji mogući način.

Facebook

Dodaci za društvene medije sa Facebooka koriste se na našoj web stranici kako bi njihova upotreba bila ličnija. U tu svrhu možemo koristiti dugme „LIKE“ ili „SHARE“. Ovo je ponuda sa Facebooka. Kada pozovete stranicu na našoj web stranici koja sadrži takav dodatak, vaš pregledač uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima. Sadržaj dodatka se prenosi direktno sa Facebooka u vaš pregledač, što ga integriše u web lokaciju. Integrisanjem dodataka, Facebook dobija informaciju da je vaš pregledač pristupio odgovarajućoj stranici naše web stranice, čak i ako nemate Facebook nalog ili trenutno niste prijavljeni na Facebook. Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) prenose se direktno iz vašeg pregledača na Facebook server u SAD -u i tamo se čuvaju. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može dodeliti vašu posetu našoj web stranici direktno vašem Facebook nalogu. Ako ste u interakciji sa dodacima, na primer pritisnite dugme „LIKE“ ili „SHARE“, odgovarajuće informacije se takođe prenose direktno na Facebook server i tamo skladište. Podaci se takođe objavljuju na Facebooku i prikazuju vašim Facebook prijateljima. Facebook može koristiti ove informacije u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i dizajna Facebook stranica zasnovanih na potrebama. U tu svrhu Facebook stvara profile korišćenja, interesovanja i odnosa, npr. B. da proceni vašu upotrebu naše veb stranice u vezi sa oglasima koji su vam prikazani na Facebooku, da obavesti ostale korisnike Facebooka o vašim aktivnostima na našoj web stranici i da pruži druge usluge u vezi sa korišćenjem Facebooka. Ako ne želite da Facebook dodeljuje podatke prikupljene putem naše web stranice vašem Facebook nalogu, morate se odjaviti sa Facebooka pre nego što posetite našu veb stranicu. Svrha i opseg prikupljanja podataka i dalje obrade i upotrebe podataka od strane Facebooka, kao i vaša srodna prava i opcije podešavanja za zaštitu vaše privatnosti mogu se pronaći u Facebook-ovim podacima o zaštiti podataka ( https://www.facebook.com/about/privacy/ ).

Xing

Osoba odgovorna za obradu ima integrisane komponente kompanije Xing na ovoj web stranici. Xing je društvena mreža zasnovana na internetu koja korisnicima omogućava povezivanje sa postojećim poslovnim kontaktima i stvaranje novih poslovnih kontakata. Pojedinačni korisnici mogu stvoriti svoj lični profil na Xing-u. Kompanije mogu, na primer, kreirati profile preduzeća ili objavljivati ponude za posao na Xing -u. Xing -om upravlja KSING AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Nemačka. Svaki put kada se pristupi jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja osoba odgovorna za obradu i na kojoj je integrisana Xing komponenta (Xing dodatak), Internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija dotične osobe se automatski aktivira odgovarajućom Xing komponentom, što dovodi do preuzimanja prikaza odgovarajuće Xing komponente sa Xing -a. Dodatne informacije o Xing dodacima možete pronaći na dev.king.com/plugins. Kao deo ovog tehničkog procesa, Xing dobija znanje o tome koja konkretna podstranica naše web stranice posećuje dotičnu osobu. Ako je dotična osoba istovremeno prijavljena na Xing, Xing prepoznaje koju posebnu podstranicu naše web stranice dotična osoba posećuje prilikom svake posete našoj web stranici od strane dotične osobe i tokom celog trajanja odgovarajućeg boravka na našoj stranici web sajt. Ove podatke prikuplja Xing komponenta i dodeljuje odgovarajućem Xing nalogu dotične osobe od strane Xing-a. Ako dotična osoba aktivira jedno od Xing tastera integrisanih na našoj web stranici, na primer dugme „Deli“, Xing dodeljuje ove podatke ličnom korisničkom nalogu Xing -a dotične osobe i čuva ove lične podatke. Xing uvek prima informacije putem Xing komponente da je dotična osoba posetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na Xing istovremeno sa pristupom našoj web stranici; ovo se dešava bez obzira da li dotična osoba klikne na Xing komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi da se ove informacije prenose na Ksing, može sprečiti prenos tako što će se odjaviti sa svog Ksing naloga pre nego što pozovu našu veb stranicu. Propisi o zaštiti podataka koje je objavio Xing, a koji se mogu pozvati na www.king.com/privacy/ , pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane Xing-a. Xing je takođe objavio informacije o zaštiti podataka za XING dugme za deljenje na www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

Pinterest

Dugme „Zakači“ na društvenoj mreži Pinterest, kojim upravlja Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA, nalazi se na našoj web stranici. Korišćenjem dugmeta „Zakači“, Pinterest prima informacije da ste posetili jednu od naših Internet stranica. Ako ste istovremeno prijavljeni na svoj Pinterest nalog, Pinterest takođe može dodeliti vašu posetu vašem Pinterest nalogu. Klikom na dugme „Zakači“ podaci se prenose na Pinterest koji se čuva na serverima (u SAD). Ako želite ovo da sprečite, morali biste da se odjavite sa svog Pinterest naloga pre nego što kliknete na dugme „Zakači“. Da biste mogli da zaštitite svoju privatnost, molimo vas da pogledate informacije o zaštiti podataka sa Pinteresta na: http://pinterest.com/about/privacy/ za dodatne detalje o prikupljanju ili obradi podataka i upotrebi vaših podataka od strane Pinteresta, kao i vaše pravne opcije i opcije podešavanja

Twitter

Naša web stranica sadrži funkcije kompanije Tvitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ako koristite Tvitter, a posebno funkciju „Retveet“, Tvitter povezuje vaš Tvitter nalog sa veb lokacijama koje posećujete. Ovo će biti objavljeno drugim korisnicima na Tvitter -u, posebno vašim sledbenicima. Podaci se takođe prenose na Tvitter na ovaj način. Kao provajder naše web stranice, Tvitter nas ne obaveštava o sadržaju prenetih podataka ili korišćenju podataka. Više informacija možete pronaći na sledećoj vezi: http://tvitter.com/privacy/ . Imajte na umu, međutim, da možete da promenite podešavanja zaštite podataka na Tvitter-u u podešavanjima naloga na http://tvitter.com/account/settings .

LinkedIn

Naša web stranica koristi komponente kompanije LinkedIn Corporation. LinkedIn je društvena mreža zasnovana na internetu koja korisnicima omogućava povezivanje sa postojećim poslovnim kontaktima i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 miliona registrovanih ljudi koristi LinkedIn u više od 200 zemalja. Ovo čini LinkedIn trenutno najvećom platformom za poslovne kontakte i jednom od najposećenijih web lokacija na svetu. LinkedInom upravlja LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain Viev, CA 94043, SAD. LinkedIn Ireland, Privaci Polici Issues, Vilton Plaza, Vilton Place, Dublin 2, Ireland, odgovoran je za pitanja zaštite podataka izvan SAD -a. Svaki put kada posetite našu web stranicu koja je opremljena komponentom LinkedIn (dodatak LinkedIn), ova komponenta uzrokuje da pregledač koji koristi dotična osoba preuzme odgovarajući prikaz komponente LinkedIn. Dodatne informacije o dodatcima za LinkedIn možete pronaći na developer.linkedin.com/plugins . Kao deo ovog tehničkog procesa, LinkedIn stiče znanje o tome koju određenu podstranicu naše web stranice posećuje dotična osoba. Ako je dotična osoba istovremeno prijavljena na LinkedIn, LinkedIn prepoznaje koju posebnu podstranicu naše web stranice dotična osoba posećuje pri svakoj poseti našoj web lokaciji od strane dotične osobe i za sve vreme trajanja odgovarajućeg boravka na našoj web stranici web sajt. Ove informacije prikuplja LinkedIn komponenta i dodeljuju odgovarajućem LinkedIn nalogu dotične osobe. Ako ispitanik klikne na dugme LinkedIn integrisano na našoj web stranici, LinkedIn dodeljuje ove podatke ličnom LinkedIn korisničkom nalogu subjekta podataka i čuva ove lične podatke. Preko LinkedIn komponente, LinkedIn uvek prima informacije da je dotična osoba posetila našu web stranicu ako je dotična osoba prijavljena na LinkedIn istovremeno sa pristupom našoj web stranici; to se dešava bez obzira da li dotična osoba klikne na komponentu LinkedIn ili ne. Ako ispitanik ne želi da se ove informacije prenose na LinkedIn, mogu sprečiti prenos tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn naloga pre nego što pozovu našu web stranicu. Na adresi www.linkedin.com/psettings/guest-controls , LinkedIn nudi mogućnost otkazivanja pretplate na e-poruke, SMS poruke i ciljane oglase, kao i upravljanje postavkama oglasa. LinkedIn takođe koristi partnere kao što su Kuantcast, Google Analitics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Elokua i Lotame, koji mogu postaviti kolačiće. Takvi kolačići mogu se odbiti na www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Važeće odredbe LinkedIna o zaštiti podataka dostupne su na www.linkedin.com/legal/privaci-policy. LinkedIn-ova politika kolačića dostupna je na www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

Integracija Google mapa

Na ovoj web stranici koristimo Google mape. Ovo nam omogućava da vam prikažemo interaktivne mape direktno na web lokaciji i omogućava vam da pogodno koristite funkciju karte. Kada posetite web lokaciju, Google prima informacije da ste pristupili odgovarajućoj podstranici naše web stranice. Osim toga, prenose se podaci navedeni u odeljku 2 ove deklaracije. To se dešava bez obzira na to da li Google pruža korisnički nalog na koji ste prijavljeni ili ne postoji. Ako ste prijavljeni na Google, vaši podaci će biti dodeljeni direktno vašem nalogu. Ako ne želite da budete dodeljeni svom profilu na Google -u, morate se odjaviti pre aktiviranja dugmeta. Google čuva vaše podatke kao profil korišćenja i koristi ih za oglašavanje, istraživanje tržišta i / ili dizajn veb stranice zasnovane na potrebama. Takva se evaluacija posebno provodi (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) radi pružanja oglašavanja zasnovanog na potrebama i radi informiranja drugih korisnika društvene mreže o vašim aktivnostima na našoj web stranici. Imate pravo da uložite prigovor na kreiranje ovih korisničkih profila, iako morate da kontaktirate Google da biste iskoristili ovo pravo. Dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja podataka i njihove obrade od strane dobavljača dodataka mogu se pronaći u politici privatnosti provajdera. Tamo ćete takođe pronaći dodatne informacije o vašim pravima u vezi s tim i podešavanju opcija za zaštitu vaše privatnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  Google takođe obrađuje vaše lične podatke u Sjedinjenim Državama i predao se EU-US Privaci Shield-u, https://www.privacishield.gov/EU-US-Framework .

Google web fontovi i hostovane biblioteke (biblioteke Java Script otvorenog koda)

Ova stranica koristi takozvane web fontove, koje obezbeđuje Google, za ujednačen prikaz fontova. Provajder je Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/ ) (1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD; u daljem tekstu „Google“). Kada posetite našu web lokaciju, vaš pretraživač učitava potrebne Google fontove u keš pregledača kako bi pravilno prikazao tekstove. Ako vaš pregledač ne podržava web fontove, računar će koristiti standardni font. Google web fontovi učitavaju se iz biblioteka koje hostuje Google. Više informacija o bibliotekama koje hostuje Google možete pronaći na: https://developers.google.com/speed/libraries/ . Dodatne informacije o zaštiti podataka u vezi sa Google web fontovima mogu se pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq  i u Google -ovoj deklaraciji o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Prava ispitanika

Imate pravo:

 • da zatražimo informacije o vašim ličnim podacima koje obrađujemo u skladu sa članom 15 GDPR. Konkretno, možete dobiti informacije o svrsi obrade, kategoriji ličnih podataka, kategorijama primalaca kojima su vaši podaci otkriveni ili će biti otkriveni, planiranom periodu čuvanja, postojanju prava na ispravku, brisanje, ograničavanje obrada ili prigovor, postojanje prava na žalbu, poreklo vaših podataka, ako ih nismo prikupili, kao i postojanje automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje i, ako je potrebno, smislene informacije o njihovim detaljima;
 • da odmah zatražimo ispravku netačnih ili nepotpunih ličnih podataka koje čuvamo u skladu sa članom 16 GDPR;
 • da zatražite brisanje vaših ličnih podataka koje čuvamo u skladu sa članom 17 GDPR -a, osim ako se obradom koristi pravo na slobodu izražavanja i informisanja, ispunjavanje zakonske obaveze, iz razloga javnog interesa ili ustvrditi, neophodna je vežba ili odbrana pravnih zahteva;
 • Da biste zatražili ograničenje obrade vaših ličnih podataka u skladu sa članom 18 GDPR -a, u meri u kojoj osporavate tačnost podataka, obrada je nezakonita, ali odbijate da je izbrišete i više nam nije potrebno podatke, ali vam je to potrebno da biste potvrdili, ostvarili ili odbranili pravne zahteve ili ste se usprotivili obradi u skladu sa članom 21. GDPR-a;
 • U skladu sa članom 20. GDPR-a, da primimo vaše lične podatke koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili da zatražite prenos drugoj odgovornoj osobi;
 • da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost datu u skladu sa članom 7 stav 3 GDPR -a. Zbog toga nam više nije dozvoljeno da nastavimo obradu podataka na osnovu ove saglasnosti u budućnosti i
 • Žaliti se nadzornom organu u skladu sa članom 77 GDPR. Po pravilu se možete obratiti nadzornom organu vašeg uobičajenog mesta stanovanja ili rada ili sedištu naše kompanije.
Pravo prigovora

Ako se vaši lični podaci obrađuju na osnovu legitimnih interesa u skladu sa članom 6 stav 1 rečenica 1 slovo f GDPR -a, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u skladu sa članom 21 GDPR-a ako postoje razlozi za to proizilaze iz vaše posebne situacije ili je prigovor usmeren protiv direktne pošte. U ovom drugom slučaju imate opšte pravo prigovora, koje ćemo primeniti bez navođenja posebne situacije. Ako želite da iskoristite svoje pravo na opoziv ili prigovor, dovoljna je e-poruka na datumnschutz@w-em.com

Zaštita podataka

Koristimo široko rasprostranjenu metodu SSL (Secure Socket Laier) zajedno sa najvišim nivoom šifrovanja koji podržava vaš pregledač kada posetite našu web stranicu. Po pravilu, ovo je 256-bitna enkripcija. Ako vaš pregledač ne podržava 256-bitnu enkripciju, umesto toga koristimo 128-bitnu v3 tehnologiju. Možete zaključiti da li se pojedinačna stranica naše web stranice prenosi u šifrovanom obliku pomoću zatvorenog ključa ili simbola zaključavanja na donjoj statusnoj traci vašeg pregledača. Takođe koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite da zaštitimo vaše podatke od slučajnih ili namernih manipulacija, delimičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili od neovlašćenog pristupa trećih strana. Naše bezbednosne mere se stalno poboljšavaju u skladu sa tehnološkim razvojem.

Ažuriranje i izmene ove deklaracije o zaštiti podataka

Ova deklaracija o zaštiti podataka je trenutno važeća i datirana je u maju 2018. Zbog daljeg razvoja naše web stranice i ponuda ili promena u zakonskim ili službenim zahtevima, možda će biti potrebno promeniti ovu deklaraciju o zaštiti podataka. Možete pozvati i odštampati trenutnu deklaraciju o zaštiti podataka u bilo kom trenutku na web lokaciji na adresi https://w-em.com/datenschutz/ .